tomer

YÖNETİM KURULU

  • Dr. Öğr. Üyesi Yasemin ÇÜRÜK
  • Dr. Öğr. Üyesi Elif TÜRKER
  • Dr. Öğr. Üyesi Meriç KURTULUŞ
  • Dr. Öğr. Üyesi Hakan KAYA
  • Öğr. Gör. Ataberk HACIMALE