tomer

GENEL BİLGİLER

Kurs programlarımız, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (ADOÇP) belirlediği dört dil beceri seviyesine uygun olarak hazırlanmıştır. Sekiz ve altı hafta şeklinde düzenlenen kursların yanı sıra Yaz Döneminde hızlandırılmış kurslar ve talebe göre hafta içi akşam saatlerinde de kurslar verilmektedir.

Kurslara kayıt yaptırmadan önce Seviye Belirleme Sınavına girilir. Seviye Belirleme Sınavı haftanın her günü 09:00 ile 16:00 saatleri arasında yapılır.

Kurs ücretleri USD olarak alınır. DOU-TÖMER’den kaynaklanan nedenlerle açılamayan sınıflara yapılan kayıt ücretleri iade edilir.

Bir sınıfın açılabilmesi için, DOU-TÖMER Yönetim Kurulunca kurslar için belirlenmiş olan en az kursiyer sayılarına ulaşılmış olması gerekir. Türkçe kurslarının açılması için en az sekiz öğrenci gerekmektedir. Grup olarak yapılacak başvurularda, birer veya ikişer aylık dönemler olarak gün ve saatleri kendine özgü yoğunlukta özel sınıflar açılabilir. Sınıfların devam etmesi ya da kapatılması, ders saatleri, sınıf ve öğretmenleri değiştirme yetkisi kurum idarecilerine aittir.

Kursların sınavsız ara kurlarında kurs okutmanı, bu kur süresince öğrenciyi dört temel dil becerisi açısından gözlemleyip performans değerlendirmesi ile bir üst kura geçmesine veya aynı kuru tekrar etmesine karar verir. Sınavlı ara kurlar ile sertifika ve diploma kurlarında ise her kurun son dört saatinde, dört beceriden oluşan kur bitirme sınavı yapılır. Tüm becerilerden başarılı olan kursiyer bir üst kura geçer. Bir beceriden başarısız olan kursiyer tek ders sınavına alınır. Diploma Sınavında Tek Ders Sınavı yoktur. Kur sonunda başarısız olan kursiyer bir üst kura geçmek için aynı kuru, kurs ücretini ödeyerek tekrar etmek zorundadır. Kur sınavında bütün becerilerden geçmek için aşağıda belirtilen en düşük notları almak gerekir: