tomer

ÖĞRETİM METODU

DOU-TÖMER, gelişen ve değişen dünyaya paralel olarak güncel dil öğretim metotlarını ve öğrenim tekniklerini takip etmekte, Türkçenin yapısına ve doğasına en uygun metotları sentezleyerek öğrencilerine Türkçeyi en hızlı ve en kolay şekilde öğretmektedir. Dersler, Avrupa Dil Portfolyosunda yer alan yeterlilikler çerçevesinde planlanmaktadır. Bu bağlamda amaç öğrencilere gramer odaklı dil öğretimi değil, iletişimsel odaklı; yani Türkçeyi günlük hayatında aktif olarak kullanabilecek şekilde dil öğretmektir. Bu dil öğretimi sürecinde öğrencilerin dinleme, okuma, konuşma ve yazma becerilerine eşit düzeyde önem verilmektedir. Bunlara ek olarak gramer bilgisi doğrudan değil sezdirme yöntemiyle anlatılmaktadır. 

Dil öğretiminin önemli parçası olan ölçme ve değerlendirmede ise sınavlar dört temel dil becerisi esas alınarak hazırlanmaktadır. Bu sınavlarda öğrencilerin dil bilgisi doğrudan değil dolaylı olarak yazma ve konuşma sınavlarının içerisinde öğretilmekte ve ölçülmektedir. Ayrıca öğrencilerin anlatma becerilerini geliştirmek için derslere ek olarak konuşma ve yazma kulüpleri düzenlenmekte, öğrencilere Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanabilmeleri için çeşitli etkinlikler yaptırılmaktadır. Bu tür etkinlikler için üniversitemizin öğrenci kulüplerinden de destek almaktadır.