tomer

TÜRKÇE YETERLİK SINAVI (TYS)

Türkçe Dil Yeterlik Sınavı dört bölümden oluşmaktadır. Sınavın toplam süresi 120 dakikadır, her bir sınavın toplam puan değeri 25 puandır. Dinleme, Okuma, Yazma ve Konuşma bölümlerini içermektedir. Sınava giren öğrenciler dört beceri alanının her birinden en az 12 puan alması gerekmektedir. Herhangi bir beceri alanında 12 puan altında kalan öğrenci bir alt kurdan sertifikasını alır. Not değerlendir tablosu aşağıdaki gibidir.

Konuşma sınavlarımız sınavın bitişiyle birlikte okutmanlarımız tarafından yüzyüze olarak yapılmaktadır.

C1 – 70 puan ve üzeri
B2 – 60-69 puan arası
B1 – 50-59 puan arası
A2 – 40-49 puan arası
A1 – 0-39 arası