tomer

MİSYON&VİZYON

Doğuş Üniversitesi TÖMER ailesi olarak en temel misyonumuz dünyanın dört bir yanından gelen öğrencilerimizin Türk dilini iş ve sosyal yaşamlarında etkin bir biçimde kullanabilmelerini sağlamak, dil öğrenim yöntem ve yaklaşımlarına çağın gereksinimlerine uygun yenilikler getirmek ve sosyokültürel faaliyetler düzenleyerek iletişim kanallarını yenilikçi ve verimli kullanabilen bireyler ve toplumlar yetiştirmektir.

Dünyada Türkiye Türkçesini öğrenmek isteyen herkese, dilimizi çağdaş dil öğretim yöntem ve teknikleriyle ve belirli bir sistem çerçevesinde etkili bir biçimde öğreten, yenliklere açık bir kurum olmak birincil vizyonumuzdur.